training-clipart-tKosdV-clipart25ld70lpcvvbn3qbProduktion & Produktionsmedarbetare i världsklass
 Vår unika kunskapskombination och erfarenhet får produktionen och arbetssätten att fungera.

Vi erbjuder träning i modernt medarbetarskap och produktionsteknik för dagens just-in-time produktion.

I en non-stop föränderliga värld är bra förbättringar inte en effekt av tur! Det är skicklighet och träning!

Training

För att som verksamhet nå upp till 2010-talets krav på resultat krävs utveckling och träning. Att utvecklas innebär att man lär sig att åstadkomma resultat man inte klarat av tidigare. Utbildning, nya metoder/verktyg och stor arbetsbörda/stress skapar inte per automatik resultat. Det går heller inte att välja att stå still när omvärlden förändras, då kommer man per automatik de facto att försämras. Vi på Raplex har ett unikt kompetens- och träningsprogram med syfte att utveckla nya kunskaper, arbetssätt och arbetsformer för att användas i konkret handling där högre resultat skapas. Kontakta oss så kan vi visa hur vi kan hjälpa dig mot högre värdeskapande resultat i din verksamhet. Allt vi lär ut har vi själva praktiserat i verklig miljö.

Vår styrka: Vi kan båda ”verktygslådorna

imageswrench-icon

 

 

 

 

 

 

Utveckla ditt produktionskunnande med Raplex® Värdeskapare (hård verktygslåda)

 – Idag rör sig verkligheten i en produktion snabbare än förmågan att förstå den! Framtidens vinnare blir den som kan ”ta till sig” och ”förstå” rätt information och rätt kompetens snabbast! Det är dessa produktionstekniska verktyg och metoder vi behärskar till 100%. Dessa implementerar vi, utbildar och tränar i (VFA, SMED, TQM, TPM, TPS, MTM, 5S, FLÖDEN osv.) allt för att det ska ”hända” nåt. Att kunna mäta produktion för att veta är idag ett måste när kapacitetsutnyttjandet är A och O.
Läs mer på websida: www.vardeskapare.se samarbetspartner http://www.goodsolutions.se/sv/tjanster/

 

Utveckla din personliga eller grupps förmåga med Raplex® Förbättring (mjuk verktygslåda)

 – Behöver du ”skills” och ork för att bättre hantera och kontrollera en non-stop stressig tillvaro?  Vill du ha ökad förmåga att hantera motgångar? Behöver du ”jacka-ur” en stund? Behöver eller vill du samträna din grupp? Vill du få bättre ordning i ditt kaos, eller helt enkelt få igång ett fungerande förbättringsarbete? Det är  dina pedagogiska + psykologiska funktioner vi utbildar och tränar i så att ni inte ”bränner” ut er. Läs mer på websida: www.resilienscenter.se

 

  Vårt unika program bygger Lean och Resiliens för:

  • Person/Medarbetare – för att var och en i organisationen skall få ett eget unikt program för att öka just sina egna styrkor och kunskaper. Få ordning på sitt kaos och mer bli problem-/lösningsfokuserad med produktionstekniska kunskaper som räcker långt.
  • Grupp – skapa förutsättningar för gruppen att bli högpresterande i en besvärlig och pressad produktionsmiljö. Samträning av grupp där man lär sig att agera flexibelt och funktionellt i produktion och förbättring.
  • Organisation – möjlighet för verksamheten att hållbart prestera och leverera det som förväntas över tid. Utveckla en problem-/lösningskultur med inriktning på förbättring och en högpresterande samverkan.

 

 

Efter 100-tals produktionsprojekt vet vi vad som krävs för att kunna manövrera produktionen till bättre resultat och värdeskapande. Vi berättar gärna hur…

Välkommen att kontakta mig idag på tel: 0706-66 88 26 så berättar jag mer om hur jag kan och vill hjälpa er// Harry Sarve
harry dtmResilitatorBadgeFull-rgb-medrez

 

 

 

Eller skicka ett mail till harry.sarve@raplex.se

Samarbetspartner: vardeskapare.se resilienscenter.se & goodsolutions.se     

  

Raplex ®