raplex.se

Utveckla din resiliens med Raplex® Resiliens

 – Behöver du ”skills” för att bättre hantera och kontrollera en stressig tillvaro?

Raplex Resiliens lär dig hur du kan upprätthålla en stark, hälsosam energi i en non-stop föränderlig, snabb och komplex  värld. Den lär dig återhämtning, att studsa tillbaka från bakslag samt få styrka av motgångar vilka ger dig ökad förmåga och motståndskraft i att möta framtiden.

Ett måste exempelvis vid förbättrings- och förändringsarbete! Vi på raplex arbetar inte med ”teambuildning och knyta upp rep”! Vi samtränar och utmanar grupper och individer för att kunna prestera och fungera både på professionell nivå som i det vardagliga. Detta gör vi på ett trevligt och prestigelöst sätt. 

 

Vårt unika program bygger Resiliens för:IMG_0013

  • Individ – för att var och en i organisationen skall få ett eget unikt program för att öka just sin resiliens.
  • Grupp – skapa förutsättningar för gruppen att bli högpresterande i en besvärlig och pressad miljö. 
  • Organisation – möjlighet för verksamheten att hållbart prestera och leverera det som förväntas av den över tid. 
  • Samhälle – resiliens för samhällets människor. Den förberedda överlever.

 

Raplex Resiliens i 5-steg för en förbättrad psykisk, social  och funktionell nivå.

På arbetsplatsen 5-steg i den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön för chef, ledare och medarbetare.

 al

I verksamheten ska det finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som skriftligen har dokumenterats. Målen ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa och ha sin grund i, och vara förenlig med, den existerande arbetsmiljöpolicyn. Finns inte sådana mål formulerade i arbetsgivarens befintliga arbetsmiljödokument behövs en genomgång och komplettering för att motsvara föreskrifternas krav.

Med en unik arbetsmetodik av resiliens hämtad ifrån Al Siebert Resiliency Institut, Portland Oregon USA arbetar certifierad personal på Raplex AB med att hjälpa, förbättra och säkra er organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Syftet med Raplex Resiliens är att i ett standardiserat arbetssätt främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa Vi arbetar bl.a. med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 som utgångspunkt.

Raplex arbetar i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

Ett sätt för dig som arbetsgivare är att tillföra kunskaper och att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och ledare när även medarbetare har motsvarande kunskaper. Utbildning ges av Raplex AB som har unik expertkompetens inom området resiliens.

 

Välkommen att kontakta oss idag på 0706-668826 // Harry Sarve

Samarbetspartner:vardeskapare.se och resilienscenter.se         

 

 

Raplex ®