Utveckla din resiliens med Raplex® Resiliens

 – Behöver du ”skills” och ork för att bättre hantera och kontrollera en stressig tillvaro?

 – Få ordning på ditt kaos!

Raplex Resiliens lär dig hur du kan upprätthålla en stark, hälsosam energi i en non-stop föränderlig, snabb och komplex  värld. Den lär dig återhämtning, att studsa tillbaka från bakslag samt få styrka av motgångar vilka ger dig ökad förmåga och motståndskraft att möta framtiden.

Ett måste exempelvis vid förbättrings- och förändringsarbete! Vi på raplex arbetar inte enbart med ”teambuildning”! Vi samtränar och utmanar grupper och individer för att bättre kunna prestera och fungera både på professionell nivå som i det vardagliga. Detta gör vi på ett trevligt och prestigelöst sätt på vår camp i Borås. Boka in din arbetsgrupp eller bara dig själv till vår nästa Bootcamp! 

 

 

Vårt unika program bygger Resiliens för:IMG_0013

  • Individ – för att var och en i organisationen skall få ett eget unikt program för att öka just sin resiliens. Få ordning på ditt kaos.
  • Grupp – skapa förutsättningar för gruppen att bli högpresterande i en besvärlig och pressad miljö. 
  • Organisation – möjlighet för verksamheten att hållbart prestera och leverera det som förväntas av den över tid. 
  • Samhälle – resiliens för samhällets människor. Den förberedda överlever.

 

Raplex Resiliens i 5-steg för en förbättrad fysisk, psykisk, social  och funktionell nivå.

På arbetsplatsen 5-steg i den psykosociala arbetsmiljön för chef, ledare och medarbetare.

 al

I verksamheten ska det finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som skriftligen har dokumenterats. Målen ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa och ha sin grund i, och vara förenlig med, den existerande arbetsmiljöpolicyn. Finns inte sådana mål formulerade i arbetsgivarens befintliga arbetsmiljödokument behövs en genomgång och komplettering för att motsvara föreskrifternas krav.

Med en unik arbetsmetodik av resiliens hämtad ifrån Al Siebert Resiliency Institut, Portland Oregon USA arbetar certifierad personal på Raplex AB med att hjälpa, förbättra och säkra er organisatoriska och sociala arbetsmiljö och funktion.

Raplex arbetar i alla olika former av verksamheter där medarbetare utför.

Ett sätt för dig som arbetsgivare är att tillföra kunskaper och att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och ledare när även medarbetare har motsvarande kunskaper. Utbildning ges av Raplex AB som har unik expertkompetens inom området resiliens

 

Välkommen att kontakta oss idag på 0706-668826 // Harry Sarve ResilitatorBadgeFull-rgb-medrez

Samarbetspartner:   vardeskapare.se    och    resilienscenter.se     

  

Raplex ®