Vi får produktionstekniken och arbetet att fungera
navy

På raplex erbjuder vi träning i modernt medarbetarskap och produktionsteknik för dagens just-in-time samhället.

I denna non-stop föränderliga värld är bra resultat inte en effekt av tur!

För att som verksamhet nå upp till 2010-talets krav på resultat krävs utveckling. Att utvecklas innebär att man lär sig att åstadkomma resultat man inte klarat av tidigare. Utbildning, nya metoder/verktyg och stor arbetsbörda/stress skapar inte per automatik resultat. Det går inte att välja att stå still när omvärlden förändras, då kommer man per automatik de facto att försämras. Vi på Raplex har ett unikt kompetens- och utvecklingsprogram med syfte att utveckla nya kunskaper, arbetssätt och arbetsformer för att användas i konkret handling där högre resultat skapas. Kontakta oss så kan vi visa hur vi kan hjälpa dig mot högre värdeskapande resultat i din verksamhet.

Utveckla din produktion & medarbetare med Raplex® Värdeskapare

 – Idag rör sig verkligheten i en produktion snabbare än förmågan att förstå den! Framtidens vinnare blir den som kan ”ta till sig” och ”förstå” rätt information och rätt kompetens snabbast! Det är dessa produktionstekniska + pedagogiska + psykologiska saker vi utbildar och tränar i.
Läs mer på websida: www.vardeskapare.se samarbetspartner http://www.goodsolutions.se/sv/tjanster/

 

Utveckla din personliga eller grupps resiliens med Raplex® Resiliens
 – Behöver du ”skills” och ork för att bättre hantera och kontrollera en non-stop stressig tillvaro?  Vill du ha ökad förmåga att hantera motgångar? Behöver du ”jacka-ur” en stund? Behöver eller vill du samträna din grupp? Vill du få bättre ordning i ditt kaos!

Läs mer på websida: www.resilienscenter.se

Raplex Resiliens lär dig hur du kan upprätthålla en stark, hälsosam energi i en non-stop föränderlig, snabb och komplex  värld. Den lär dig återhämtning, att studsa tillbaka från bakslag samt få styrka av motgångar vilka ger dig ökad förmåga och motståndskraft att möta framtiden.

Ett måste exempelvis vid förbättrings- och förändringsarbete! Vi på raplex samtränar och utmanar grupper och individer för att bättre kunna prestera och fungera både på professionell nivå som i det vardagliga. Detta gör vi på ett personligt, professionellt och prestigelöst sätt. Vi gör det hos dig eller på vår camp i Borås.

Vårt unika program bygger Resiliens för:elit sunset-1178773__180

  • Person – för att var och en i organisationen skall få ett eget unikt program för att öka just sina egna styrkor och resiliens. Få ordning på sitt kaos och mer bli problem-/lösningsfokuserad.
  • Grupp – skapa förutsättningar för gruppen att bli högpresterande i en besvärlig och pressad miljö. Samträning av grupp där man lära känna varandra på ett helt nytt plan. 
  • Organisation – möjlighet för verksamheten att hållbart prestera och leverera det som förväntas över tid. Utveckla en problem- och lösningskultur .
  • Samhälle – resiliens för samhällets människor. De förberedda överlever. 

 

Raplex Resiliens i 5-steg för en förbättrad fysisk, psykisk, social  och funktionell förmåga.  al

 

Med en unik arbetsmetodik av resiliens hämtad ifrån Al Siebert Resiliency Institut, Portland Oregon USA arbetar certifierad personal på Raplex AB med att hjälpa, förbättra och säkra er organisatoriska funktion. Vi tränar er i hur man kan arbeta med att få spiralen att gå uppåt. 

Raplex arbetar i alla olika former av verksamheter där önskemål om bättre resultat finns. All utbildning som ges av Raplex AB har vi egen praktisk erfarenhet av. Alla metoder, verktyg och teorier som vi utbildar och tränar i har vi själva använt, implementerat och upplevt. Vi har unik expertkompetens av kombinationen modern produktionsteknik (lean) + pedagogik och psykologi. Vi är först i landet som certifierade resilienscoacher av Institutet i USA. Vi är specialistutbildade i ledarskap och överlevnad

 

Välkommen att kontakta oss idag på tel: 0706-66 88 26 // Harry Sarve
harry dtmResilitatorBadgeFull-rgb-medrez
Eller skicka ett mail till harry.sarve@raplex.se
Samarbetspartner:   vardeskapare.se resilienscenter.se & goodsolutions.se     

  

Raplex ®