lejonloparsko”Det var två killar som var ute och gick på savannen och så mötte de ett lejon. Båda insåg förstås allvaret men en av killarna tog snabbt fram sina löparskor och satte på sig dem. Den andra killen frågade förvånat om han trodde att de skulle kunna springa ifrån ett lejon. Det trodde han förstås och svarade. ”Nej, men med löparskorna kommer jag att springa snabbare än dig”

 

Vi på Raplex ska inte lära dig att springa fortare, men vi kan ge dig skorna (verktyg & metoder) och vetskapen om att det är skor, och vilka skor du behöver!

På raplex arbetar vi med: konsultation, utbildning och träning i modern produktionsteknik

Utbildning, träning och coachning för personlig utveckling (resiliens) och medarbetarskap för 2010-talet

I en non-stop föränderlig värld är bra resultat INTE en effekt av tur!

För att som verksamhet nå upp till 2010-talets krav på resultat krävs utveckling. Att utvecklas innebär att man lär sig att åstadkomma resultat man inte klarat av tidigare. Utbildning, nya metoder/verktyg och stor arbetsbörda/stress skapar inte per automatik resultat. Det går inte att välja att stå still när omvärlden förändras, då kommer man per automatik de facto att försämras. Vi på Raplex har ett unikt kompetens- och utvecklingsprogram med syfte att utveckla nya kunskaper, arbetssätt och arbetsformer för att användas i konkret handling där högre resultat skapas. Vår unicitet består i att vi arbetar BÅDE med produktionsteknikens hårda verktygslåda och pedagogiken och psykologins mjuka verktygslåda. Vi vet och lär alltså ut både vad man bör göra och hur man gör det. Kontakta oss så kan vi visa hur vi kan hjälpa dig mot högre värdeskapande resultat.

Utveckla din produktion & medarbetare med Raplex® Värdeskapare

 – Idag rör sig verkligheten i en produktion snabbare än förmågan att förstå den! Framtidens vinnare blir den som kan ”ta till sig” och ”förstå” rätt information och rätt kompetens snabbast! Det är dessa produktionstekniska + pedagogiska + psykologiska saker vi utbildar och tränar i.
Läs mer på websida: www.vardeskapare.se samarbetspartner http://www.goodsolutions.se/sv/tjanster/

 

Utveckla din personliga eller grupps resiliens med Raplex® Resiliens
 – Behöver du ”skills” och ork för att bättre hantera och kontrollera en non-stop stressig tillvaro?  Vill du ha ökad förmåga att hantera motgångar? Behöver du ”jacka-ur” en stund? Behöver eller vill du samträna din grupp? Vill du få bättre ordning på ditt kaos!

Läs mer på websida: www.resilienscenter.se

Raplex Resiliens lär dig hur du kan upprätthålla en stark, hälsosam energi i en non-stop föränderlig, snabb och komplex  värld. Den lär dig återhämtning, att studsa tillbaka från bakslag samt få styrka av motgångar vilka ger dig ökad förmåga och motståndskraft att möta framtiden.

Ett måste exempelvis vid förbättrings- och förändringsarbete! Vi på raplex samtränar och utmanar grupper och individer för att bättre kunna prestera och fungera både på professionell nivå som i det vardagliga. Detta gör vi på ett personligt, professionellt och prestigelöst sätt. Vi gör det hos dig eller på vår camp i Borås. Boka in ditt team, förbättringsgrupp, arbetsgrupp eller dig själv till vår nästa Bootcamp! 

 

Vårt unika program bygger Resiliens för:IMG_0013

  • Individ – för att var och en i organisationen skall få ett eget unikt program för att öka just sina egna styrkor och resiliens. Få ordning på sitt kaos och mer bli lösningsfokuserad.
  • Grupp – skapa förutsättningar för gruppen att bli högpresterande i en besvärlig och pressad miljö. Samträning av grupp där man lära känna varandra på ett nytt plan. 
  • Organisation – möjlighet för verksamheten att hållbart prestera och leverera det som förväntas över tid. Utveckla en problem- och samlösnings kultur 
  • Samhälle – resiliens för samhällets människor. Den förberedda överlever. lara

 

Raplex Resiliens i 5-steg för en förbättrad fysisk, psykisk, social  och funktionell förmåga. På arbetsplatsen 5-steg för positiv utveckling av arbetsmiljön för chef, ledare och medarbetare.

 al

I verksamheten ska det finnas mål för den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Målen ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Idag när non-stop förändringar är mer regel än undantag, så hanteras detta väldigt olika av medarbetare, chefer och ledare. Antingen går spiralen nedåt som på bilden bredvid, eller så kan man lära av motgångar och få spiral att gå uppåt (resiliens)

Med en unik arbetsmetodik av resiliens hämtad ifrån Al Siebert Resiliency Institut, Portland Oregon USA arbetar certifierad personal på Raplex AB med att hjälpa, förbättra och säkra er organisatoriska och sociala arbetsmiljö och funktion. Vi lär er hur man kan arbeta med att få spiralen att gå uppåt. 

Raplex arbetar i alla olika former av verksamheter där önskemål om resultat finns. All utbildning som ges av Raplex AB har vi egen praktisk erfarenhet av. Alla metoder, verktyg och teorier som vi utbildar i har vi själva använt, implementerat och upplevt. Vi har unik expertkompetens av kombinationen modern produktionsteknik (lean) + pedagogik och psykologi. Vi är först i landet som certifierade resilienscoacher av Institutet i USA.

 

Välkommen att kontakta oss idag på tel: 0706-66 88 26 // Harry Sarve
harry dtmResilitatorBadgeFull-rgb-medrez
Eller skicka ett mail till harry.sarve@raplex.se
Samarbetspartner:   vardeskapare.se resilienscenter.se & goodsolutions.se     

  

Raplex ®