Produktion av industrigolvi världsklass

 Vår unika kunskapskombination och erfarenhet får produktionen och arbetssätten att fungera.

Vi erbjuder träning i modernt medarbetarskap och produktionsteknik för dagens just-in-time produktion.

I en non-stop föränderliga värld är bra förbättringar inte en effekt av tur! Det är skicklighet och träning!

 

 

 

 

 

Utveckla ditt produktionskunnande med Raplex® Värdeskapare (hård verktygslåda)

  • Person/Medarbetare – för att var och en i organisationen skall få ett eget unikt program för att öka just sina egna styrkor och kunskaper. Få ordning på sitt kaos och mer bli problem-/lösningsfokuserad med produktionstekniska kunskaper som räcker långt.
  • Grupp – skapa förutsättningar för gruppen att bli högpresterande i en besvärlig och pressad produktionsmiljö. Samträning av grupp där man lär sig att agera flexibelt och funktionellt i produktion och förbättring.
  • Organisation – möjlighet för verksamheten att hållbart prestera och leverera det som förväntas över tid. Utveckla en problem-/lösningskultur med inriktning på förbättring och en högpresterande samverkan.

 

 

Efter 100-tals produktionsprojekt vet vi vad som krävs för att kunna manövrera produktionen till bättre resultat och värdeskapande. Vi berättar gärna hur…

  

Sarves Industrigolv  ®